iThink!

Velkommen til iThink!

I H.C. Andersens dejlige eventyr om ”Kejserens nye klæder” er der ingen, der tør / vil indrømme, at de ikke kan se kejsernes klæder, før en lille dreng råber: »Men han har jo ikke noget på«.

Sådan er det mange andre steder.

Det er vist det som nogle opfatter som opnåelse af konsensus.

!!! Lead me, follow me, or get out of my way. — General George Patton !!!

Det er nemmere at dræbe en organisation end at ændre den.

Dette er en gammel, men kendt sandhed.

Forandringsledelse er en af de vanskeligste opgaver man kan stå overfor. Både fordi det kan være vanskeligt at formidle budskabet, men også fordi den forståelse, som er blevet opsamlet inde i ens eget hoved, virker så indlysende at det overrasker at andre ikke er med på idéen.

Min kloge kone siger dit, at jeg har tænkt så længe over tingene, at alting er indlysende for mig. Det er det nødvendigvis ikke for andre. Det er tit det som er problemet.

Den gamle regel med 12-12-12 er stadig gældende..

 


To manage your Blog entries, log in and call the plugin Realblog in the Admin Menu of the CMSimple backend.


!!! IMPORTANT HINT !!!

Please DO NOT change the password directly in config.php by using a text editor. Change the default password right away after login ONLINE !!! (login with default password)

This is the easiest and best working way.

For editing CMSimple files it is essential to USE ONLY editors, capable of detecting, opening and saving files as "utf-8 without BOM" (Byte Order Mark), like notepad++.

If this condition is not fulfilled, you will damage your CMSimple installation.


!!! WICHTIGER HINWEIS !!!

Bitte ändern Sie das Standard Passwort NICHT direkt in der config.php mit einem Text Editor. Ändern Sie das Standard Passwort nach dem Login ONLINE !!!  (Login mit dem Standard Passwort)

Zur Bearbeitung der CMSimple Systemdateien sollten Sie ausschliesslich einen Code Editor wie z. B. notepad++ benutzen, der die Codierung "utf-8 ohne BOM" (Byte Order Mark) erkennt, die Dateien so öffnet und auch wieder abspeichert.

Wenn Sie die Systemdateien in einer anderen Codierung als "utf-8 ohne BOM" abspeichern, kann es zu Problemen mit verschiedenen Funktionen von CMSimple kommen.


A documentation for CMSimple is in progress:


The CMSimple links

If you use an original or modified CMSimple template, please leave the template-link at the bottom of the template. You may extend that link this way:

If you use another template inside a CMSimple installation, I kindly ask that you link back to www.cmsimple.org in your template, since this is a nice way to popularize the CMSimple Project and of giving something back.

powered by cmsimple.dk - powered by cmsimple-styles.com